Vol 2, No 7 (2014)

Table of Contents

Articles

Table of Contant TOC
PDF
Download Part 1 Complete Issue
Download Part 2 Complete Issue
Download Part 3 Complete Issue
1Chandradeep Kumar, 2Anjani Kumar Singh, 3Nitesh Kumar, 4Ajit Kumar
PDF
Mangesh V. Benodkar1, Prof. Umesh W. Hor2
PDF
Siby Abraham, Simi I,
PDF
Neethu Krishna1, Marvin P Polson2
PDF
Rehna Ashraf 1, Ajith John Varghese2
PDF
Feba Grace George, Nivy G S
PDF
Anil H.Rokade1, Dr.Santosh S.Lomte2, Prof.Rajesh.A.Auti3, Yogesh R. Ngargoje4
PDF
Sushilkumar Yadav1, Chandrakant Navdeti2
PDF
Priya P. Sharma1 Chandrakant P. Navdeti2
PDF
Yogesh R.Nagargoje1, Dr.Santosh S.Lomte2 Prof.Rajesh.A.Auti3, Anil H.Rokade4
PDF
Dipika Pardeshi1, C. V. Kulkarni2
PDF
Anju S Oommen1, Marvin Philip Polson 2
PDF
Mohammed Rahamathulla1, Neelima.N2
PDF
Sindhu M 1, Shilpa Biradar 2, S. G.Hiremath 3
PDF
Abhijeet S. Kale1, Prof. Sunpreet Kaur Nanda2
PDF
1Manish kumar, 2Manu Bhai Jha
PDF
Namrata B. Pawar1 Prof Santhosh Kompelli2
PDF
1Rajnish Kumar Chaturvedi, 2Jyoti Kesarwani
PDF
Nevil Panchal1, Chirag Tarsadia2, Jaynil Parikh3, Ravishankar Agrawal
PDF
Roopa. V
PDF
Balwant Singh1,Amarjit Singh2, Rajbir Singh Ghuman3
PDF
Jyoti Yogesh Deshmukh, Arati M. Dixit
PDF
Voorandoori Gayathri 1, K.Sekhar 2 ,G. Rajeswarappa 3
PDF
Sevan Das Khunte1, Anil Kumar2, Vijay Kumar3, Shambhu Singh4, S. Saravanan5
PDF
Er. Jagroop Kaur, Dr.Rajiv Mahajan
PDF
Geo Joy1, Juhina Das2, Pranab Das3
PDF